Lanterna Magica, Trondhjems KunstforeningView Slideshow
Lanterna Magica; Astri Luihn, Sigrun Gunnarsdóttir og Edward Fugløs, 4. juli - 11. august 2013, Trondhjems Kunstforening. Kurator Eva Furseth

(Foto: Trondhjems Kunstforening)

No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed