Atle Selnes Nielsen og Lisa Stålspets, Trøndelag Senter for Samtidskunst
View Slideshow

Atle Selnes Nielsen og Lisa Stålspets, Trøndelag Senter for Samtidskunst - 05.09 - 26.09 - 2010.

 

Lisa Stålspets FOLLOW YOU INTO THE DARK

Se kunstnerens Hjemmeside: http://www.lisastalspets.com/
Lisa Stålspets jobber med maleri, video, skulptur, tegning og tekst.


Stålspets sine arbeider tar ofte opp et tvetydig forholdningssett til omverden. Hun laborerer med ulike måter å oppleve virkeligheten på, og tolke nye inntrykk.  Den utydelige grensen mellom drøm og våken tilstand, indre og ytre virkelighet, og hvilken betydning individer gir ulike inntrykk, etter hvilken følelsesmessig tilstand han/hun befinner seg i. 

Mange av arbeidene til Stålspets genererer eller skildrer et tankeforløp, inneholder en forandring i forståelse og åpner opp for nye måter å se ting på. 
Isteden for å gjøre ting folk aldri har sett før, vil kunstneren male det folk kjenner til, men gi det en ny mening. 

Den siste tiden har Stålspets jobbet mye med ideen om naturen som metafor for psykologiske opplevelser og erfaringer. 
Bildet av naturen har i kulturhistorien blitt brukt til enten å speile menneskenes drifter eller til å stå i motsetningsforhold til sivilisasjonen. 
Kunstneren uttrykker at; " Det som intresserat mig när jag sett på äldre konst och överhuvudtaget skildringar av vad som ska vara naturligt är hur dessa föreställningar alltid säger mer om den kultur de uppstått ur än om naturen som sådan. På samma sätt vill jag i den här utställningen säga något om den tid vi lever i nu. " 

Videoen 'Follow you into the dark' (2010), består av en vandring gjennom en halvferdig biltunnel, som går gjennom et fjell. 
Samtidig som man følger vandringen inn i mørket,  hører man på en stemme, en monolog som fungerer litt som en guide. 
Monologen består av ulike drømmer som avløser hverandre. Man reiser med tog, ser på hus, betrakter og deltar i ulike situasjoner. 
Inne i mørket i tunnelen er det klipt inn bilder på bl.a. landskap sett fra luften. Videoen består med andra ord av to fortellinger som løper side ved side med hverandre. Då teksten i monologen ikke illustrerer det visuelle materialet oppstår det i friksjonen mellom disse fortellingene ofte en tredje dimensjon eller fortelling som er mer enn summen av de to sammenlagde delene. Nye bilder og assosiasjoner dannes av tilskueren som gjennom at se og på en måte filtrere arbeidet tilfører den siste bestandsdelen til verket.

På utstillingen vises det også en serie malerier. Maleriene forestiller fiktive landskap og natur. Iblant kan man skimte mennesker i landskapet, men for det meste er det ødslige bilder som ruger på noe urovekkende. En sky bygger seg opp på himmelen, eller to mørkeblå former kommer farende over steinstranden.

Atle Selnes Nielsen – REBREATHING

Se kunstnerens Hjemmeside: http://www.siriogatle.no/

Atle Selnes Nielsen bygger kinetiske installasjoner, konstruksjoner som forteller om en foregang av handlinger. Et utviklingsforløp som foregår her og nå, i omdannelsen av f.eks bevegelse til lyd.
Ordet kinetisk får i denne sammenhengen en nostalgisk klang, og minner om tiden før minnebrikken, og før vi flyttet all bevegelse inn i datamaskinenes virtuelle rom.

Installasjonene  beveger seg etter sine egne innebygde forutsetninger i et sluttet kretsløp. Et lite univers eller økosystem som genererer lyd og metaforer.
Ved å benytte analog teknologi og fysiske fenomener ønsker Selnes Nielsen å belyse problematikken rundt menneske–maskin, dagens digitale teknologi og dens konsekvenser.

Kunstneren arbeider med materialer som tre og metall, vann og luft, kjøkkenartikler og sykkeldeler, lydbånd og analog elektronikk, pumpesystemer og motorer.
Til utstillingen på TSSK lager han bl.a en ny installasjon bestående av respirasjonsbelger i ulike størrelser, som interagerer med hverandre.
Disse er koblet sammen med kobberrør, slanger og ledninger og beveger på seg.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed