Blodig alvor, Trondheim Kunstmuseum Gråmølna og Bispegata
View Slideshow

Blodig alvor - FINALE! på Gråmølna og Trondheim kunstmuseum, 18 juni - 9 oktober 2011.

Blodig alvor er den største mønstringen av norsk 80-tallskunst noensinne. Utstillingen er tidligere vist i Bergen kunstmuseum, Haugar Vestfold Kunstmuseum og Sørlandet Kunstmuseum. Utstillingen er omfangsrik, og for første gang viser Trondheim Kunstmuseum en utstilling både i Gråmølna og i Bispegata. Til visningen i Trondheim er kunstscenen i Trondheim spesielt fremhevet, blant annet med et eget rom til UFFA og flere verk fra Trondheimsbaserte kunstnere. Vi nevner blant andre Norges (og Europas?) første street artist Guttorm Nordø, som presenteres med et eget rom i Bispegata. Trondheim hadde et meget vitalt kunstmiljø på 80-tallet, og Trondheim Kunstmuseum ser frem til å vise et representativt utvalg av 80-tallskunsten. To lokale og sentrale kunstnere fått kuratoroppdrag for hver sin avdeling av Blodig alvor. Her presenteres og sammenstilles 80-tallsverk fra kunstmuseets egen samling, viktige verk innlånt fra private eiere og et utvalg av kunstnernes private 80-tallsarkiv. Guttorm Nordø presenterer kunstnerens 80-talls retrospektive blikk. Her formidles Nordøs kunstneriske utvikling, manifestasjon(er) og produksjon fra et sentralt og viktig tiår i kunstnerens karriere. Yngve Zakarias presenterer viktige arbeider fra hans virke og produksjon både i Norge og i Berlin i 1980-årene. Utstillingen søker å understreke Zakarias' kunstnervirke med fokus på det politiske feltet i Europa i dette tiåret. Mer Info: www.tkm.museum.no


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed