Martin Stråhle og David Kumlin, BabelView Slideshow

Bachelorutstilling: Haters gonna hate, Martin Stråhle og David Kumlin på Babel, 13 - 27 april 2011

Alle Foto: Arne Hauge. Martin Stråhle og David Kumlin har jobbet sammen de siste fire årene, og har gjennom sin tid ved Kunstakademiet i Trondheim utviklet en egen arbeidsform i dialogisk kreativ utveksling. Resultatet er en unik stil der de anvender et formspråk rikt på referanser og henvisninger. Som del av Kunstakademiet i Trondheims bachelorutstilling ”Fresh Fruit” har de tatt i bruk Babel til sitt avgangsprosjekt med tittelen ”Haters gonna hate”. Babel visningsrom for kunst omgjøres til en helhetlig installasjon av malerier, skulpturer, bøker og objekter. De to kunstnernes arbeider har en grense- og sjangeroverskridende karakter der en bevissthet om populærkulturens mekanismer ligger til grunn for det kunstneriske språket. Et rikt spekter av referanser til populærkultur i spennet fra Barne-TV, via religiøse symboler og merkevarelogoer til internett-memer approprieres, og kunstnerne kommenterer slik sitt eget ståsted som aktører innenfor en utvidet visuell kultur. Utstillingen er kuratert av professor John Murphy. mer info se: http://www.the-borings.com/


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed