Matilda Carlid, BlunkView Slideshow

Matilda Carlid, Början av en natt, Blunk, 13 - 15 mai 2011.

Matilda Carlid innehar en BA i samtidskunst från Kunstakademiet i Tromsø. Huvud fokus i hennes konstnärliga praxis är narration, i form av text och teckning. Med speciellt intresse för audiativ textlig visualitet och kropp som fysiskt material. Mer info se: http://www.galleriblunk.com


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed