Tekster


Helena Holmberg slutter som direktør ved Kunsthall Trondheim

Nyheter av Gustav S. Borgersen (10.12.2018 13:15 | Sist endret: 10.12.2018 13:56)

Helena Holmberg slutter i stillingen som Kunsthalldirektør den 1. mars 2019.

Et kulturbudsjett i bevegelse

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (06.12.2018 12:00 | Sist endret: 06.12.2018 12:34)

Arbeidet med å skape en politisk bevissthet om det frie feltets betydning for hele kulturfeltet, finner gjenklang. Det politiske flertallet holder døra på gløtt for det visuelle kunstfeltet. Mens opposisjonspartiene Rødt og SV går all in

Er kunstnere mer naturvitenskapelige nå?

Kritikk av Gustav S. Borgersen (12.11.2018 12:20 | Sist endret: 12.11.2018 13:01)

Kontrasten mellom de tunge gullrammene i front, som viser mennesketomme, stemningsfulle landskap, og de rammeløse fotografiene med scener fra vår teknologiske samtid, ser umiddelbart ut til å ville fastsette et skille mellom før og nå.

Ambassadør for kunsten eller utnytting av arbeidskraft?

Kommentar av Gustav S. Borgersen (03.11.2018 13:28 | Sist endret: 03.11.2018 15:06)

Med sin utlysning etter "ambassadører" for samtidskunsten er Kunsthall Trondheim paradoksalt nok med på å demonstrere samtidskunstfeltets faktiske bakside, reelle arbeidsoppgaver uten lønn.

Ingen friske midler til Kunstbyen Trondheim

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (19.10.2018 14:10 | Sist endret: 19.10.2018 16:25)

Til tross for et markant påtrykk fra fagfeltet med påfølgende sterke lovnader fra flere politikere om at det nå er kulturfeltets tur, rokker ikke det ved rådmannen i Trondheim kommune sitt kulturbudsjett. Totalt sett er det ikke foreslått noen økninger i kulturbevilgningene for 2019. Fagmiljøet er bekymret. 

Innkjøpsfondet - Intervju med Jan-Lauritz Opstad

Intervju av Martin Palmer (15.10.2018 12:28 | Sist endret: 15.10.2018 17:28)

–Det vi vet har vært en viktig suksessfaktor for oss, er at vi fra begynnelse var opptatt av å inkludere kunstnerne og å definere både dem og fagfolk fra museene som likeverdige deltakere. Vi fant hverandre i faginteressen og alle hadde samme mål: Å dokumentere norsk kunsthåndverk. Det var ikke noen personlig prestisje fra noe hold.

Kunstmuseet: innkjøp, rutiner og rapportering

Kommentar av Gustav S. Borgersen (04.10.2018 15:40 | Sist endret: 06.10.2018 11:09)

Etter høstens intervju med Johan Börjesson, TKM, om museets innkjøpsordning ble AST oppmerksomme på at museet ikke selv sitter på en fullstendig oppdatert oversikt over sine innkjøp de siste 21 årene, eller har rutiner med egne årsrapporter. Vi har derfor gått museet litt nærmere etter i sømmene. Rapportering ikke bare er en formalitet, men et ansvarsområde og en garanti for å kunne overbringe kunsthistorien videre. Som tillegg tll saken har vi samlet kunstmuseets innkjøp mellom 1997 - 2018 i et eget dokument. Hacking av hjertet

Kritikk av Sara Noelani Müller (03.10.2018 06:49 | Sist endret: 03.10.2018 12:30)

Når vi tenker på begrepet utvinning, er det naturlig å anta at det handler om naturressurser som olje, gass, og mineraler – vi mennesker ser nok ikke først og fremst på oss selv som utvinnbare objekt.

En god start

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (27.09.2018 16:09 | Sist endret: 28.09.2018 17:38)

ArtScene Trondheim foreslås å innlemmes på fast post - med kr. 100 000 i året fra 2019 - av rådmannen i Trondheim kommune, en støtte som kommer på et strategisk godt tidspunkt sett i sammenheng med nasjonale forhold.

En verden i smykker

Kritikk av Eline Bjerkan (26.09.2018 08:11 | Sist endret: 26.09.2018 09:27)

Flere av smykkene har et selvrefleksivt, ironisk eller mismodig uttrykk, som aktivt utfordrer de festlige omstendighetene vi gjerne assosierer med smykker og annen finstas.