Tekster


Eig det!

Kritikk av Øyvind Rongevær Kvarme (19.02.2019 13:19 | Sist endret: 19.02.2019 13:49)

Ved å gjere seg sjølv til gjenstand for skryt synleggjer ho marknadsføringsspråket i kulturfeltet – eit felt som ofte proklamerer avstand til marknadskreftene.

Innkjøpskrise

Kommentar av Martin Palmer (14.02.2019 11:30 | Sist endret: 14.02.2019 12:34)

Kun de første to årene etter at innkjøpsordning for samtidskunst ble regionalisert og overdratt til norske museer har det blitt rapportert særskilt for hvordan disse midlene ble anvendt. Så hva er status ti år senere? Brukes midlene til innkjøp av norsk samtidskunst fremdeles?

Descartes' datter

Intervju av Marit Aronsson (23.01.2019 08:17 | Sist endret: 23.01.2019 09:25)

Et av de grunnleggende premissene for kunsten er det å skape mening. Å gi noe liv. I så måte er kanskje ikke robot- og kunstproduksjon så forskjellig. Bortsett fra at kunsten ikke har noe forpliktelse om å oppfylle noen instrumentell verdi. I motsetning til roboter. 

Råhet och elegans på Dropsfabrikken

Kritikk av Marit Aronsson (03.01.2019 13:30 | Sist endret: 03.01.2019 15:33)

Friis och Furunes är dessutom bägge konstnärer som gör hål i tyg. Två arbetshästar, två ardenner med fingertoppskänsla.

Helena Holmberg slutter som direktør ved Kunsthall Trondheim

Nyheter av Gustav S. Borgersen (10.12.2018 13:15 | Sist endret: 10.12.2018 13:56)

Helena Holmberg slutter i stillingen som Kunsthalldirektør den 1. mars 2019.

Et kulturbudsjett i bevegelse

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (06.12.2018 12:00 | Sist endret: 06.12.2018 12:34)

Arbeidet med å skape en politisk bevissthet om det frie feltets betydning for hele kulturfeltet, finner gjenklang. Det politiske flertallet holder døra på gløtt for det visuelle kunstfeltet. Mens opposisjonspartiene Rødt og SV går all in

Er kunstnere mer naturvitenskapelige nå?

Kritikk av Gustav S. Borgersen (12.11.2018 12:20 | Sist endret: 12.11.2018 13:01)

Kontrasten mellom de tunge gullrammene i front, som viser mennesketomme, stemningsfulle landskap, og de rammeløse fotografiene med scener fra vår teknologiske samtid, ser umiddelbart ut til å ville fastsette et skille mellom før og nå.

Ambassadør for kunsten eller utnytting av arbeidskraft?

Kommentar av Gustav S. Borgersen (03.11.2018 13:28 | Sist endret: 03.11.2018 15:06)

Med sin utlysning etter "ambassadører" for samtidskunsten er Kunsthall Trondheim paradoksalt nok med på å demonstrere samtidskunstfeltets faktiske bakside, reelle arbeidsoppgaver uten lønn.

Ingen friske midler til Kunstbyen Trondheim

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (19.10.2018 14:10 | Sist endret: 19.10.2018 16:25)

Til tross for et markant påtrykk fra fagfeltet med påfølgende sterke lovnader fra flere politikere om at det nå er kulturfeltets tur, rokker ikke det ved rådmannen i Trondheim kommune sitt kulturbudsjett. Totalt sett er det ikke foreslått noen økninger i kulturbevilgningene for 2019. Fagmiljøet er bekymret. 

Innkjøpsfondet - Intervju med Jan-Lauritz Opstad

Intervju av Martin Palmer (15.10.2018 12:28 | Sist endret: 15.10.2018 17:28)

–Det vi vet har vært en viktig suksessfaktor for oss, er at vi fra begynnelse var opptatt av å inkludere kunstnerne og å definere både dem og fagfolk fra museene som likeverdige deltakere. Vi fant hverandre i faginteressen og alle hadde samme mål: Å dokumentere norsk kunsthåndverk. Det var ikke noen personlig prestisje fra noe hold.