Tekster


På musikalske premisser. En samtale med Maja S. K. Ratkje

Intervju av Marit Aronsson (17.09.2018 07:49 | Sist endret: 17.09.2018 12:45)

Jeg liker lyder som bringer frem en ambivalens, at du ikke helt vet. Mens musikk som er for insisterende har jeg mindre sans for. Derfor klarer jeg ikke å la verk oppfylle de forventningene som finnes om, for eksempel, minimalistisk musikk. 

Om Trondheim Kunstmuseums innkjøpspolitikk

Intervju av Gustav S. Borgersen (13.09.2018 20:46 | Sist endret: 14.09.2018 12:14)

De siste to årene har Trondheim kunstmuseums samling vokst, blant annet med noen sentrale norske kunstverk av Vanessa Baird og Lotte Konow LundArtScene Trondheim har snakket med Johan Börjesson omkring hans og museets innkjøpspolitikk, samlingens identitet og utfordringer i det å bygge en samling videre.

 

Mellom innsikt og utsikt

Kritikk av Eline Bjerkan (30.08.2018 10:03 | Sist endret: 30.08.2018 11:27)

Rektangulære former som gjentar seg, men som er møysommelig skalert, gir på samme tid en følelse av bevegelse og stillstand. Dette kan minne om de «fryste» øyeblikksbildene til fotopioneren Eadweard Muybridge, hvor han dokumenterer bevegelsene til mennesker og andre dyr gjennom en rekke stillbilder.

Uten forventning! - et intervju med Ingar Dragset

Intervju av Marit Aronsson (14.08.2018 10:18 | Sist endret: 14.08.2018 21:49)

Det er ikke nødvendig at alle skal forstå kunsten på samme måte. Det finnes en tendens i Skandinavia at all kunst skal være for alle, og det tror jeg er veldig farlig, egentlig.

Overflatebehandling

Kritikk av Eline Bjerkan (05.07.2018 09:18 | Sist endret: 05.07.2018 10:51)

Assosiasjonene går i retning noe esoterisk, som sjamanistiske ritualer, hvor maskene kan fungere både som utsmykning, forkledning og beskyttelse.

Om minnetap og byutvikling: Stedets aura

Artikkel, Tekstserier av Eline Bjerkan (26.06.2018 09:58 | Sist endret: 26.06.2018 16:17)

Når vi stadig vandrer i sporene til Cicignon og hans barokke gatemønster fra 1681, så er det altså midtbyens historie som åpenbares, og reaktualiseres, langs en historisk og stedsforankret vertikal akse. Hvis vi så kjøper et plagg i en av byens Hennes & Mauritz-butikker, utgjør vi ofte et av de siste ledd i et produksjons- og transportnettverk som trosser lange, horisontale avstander. I denne teksten har Eline Bjerkan satt seg fore å beskrive hva som utgjør byenes "aura" og hvordan globaliseringen stadig bidrar til å forandre den enkelte byens identitet. 

Øvelser i oppmerksomhet

Kritikk av Karianne Ommundsen (21.06.2018 00:00 | Sist endret: 21.06.2018 14:01)

Det som blekner i sola er en overbevisende og overskuddspreget utstilling. Lotte Konow Lund har en konseptuell og svært umiddelbar tilnærming til mediet, noe som særlig kommer til uttrykk i Dagbøker 2014-2016: “jeg er i tegningen, jeg er”.

Det er hvile i godt arbeid

Intervju av Marit Aronsson (19.06.2018 10:59 | Sist endret: 19.06.2018 14:49)

Hvis du tar en verbal diskusjon med for eksempel myndighetspersoner, så vil du hele tiden kunne bli ført rundt problematikken på grunn av retorikk, men med kunsten brukes ikke sånne tilslørende knep; det går rett inn i erkjennelsesenteret! Og følelselivet til folk. 

Den meningsløse dialogens nødvendighet

Kritikk av Gustav S. Borgersen (14.06.2018 06:52 | Sist endret: 14.06.2018 12:43)

En inngangsbillett til Dora García-utstillingen på Trondheim Kunstmuseum, som åpnet 26. mai, gjelder hele sommeren. Etterhvert demrer det for meg hvorfor. Det som først virker som dårlig butikk er en handling av ren nødvendighet.

Er det håp for Nyhavna?

Kommentar av Martin Palmer (06.06.2018 22:57 | Sist endret: 07.06.2018 08:32)

Strandveikaia er et svært godt område for en kulturgate, hvor vi i tillegg til produksjonslokaler og fellesverksteder også ser muligheten for scenevirksomhet, håndverksforretninger, galleri, café og annen utadrettet virksomhet. En slik utvikling vil vitalisere området og gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum. Breisia presenterer sitt alternative forslag Norøstpassasjen under Hendelser på Nyhavna i helgen.