Tekster


Kunstmuseet: innkjøp, rutiner og rapportering

Kommentar av Gustav S. Borgersen (04.10.2018 15:40 | Sist endret: 06.10.2018 11:09)

Etter høstens intervju med Johan Börjesson, TKM, om museets innkjøpsordning ble AST oppmerksomme på at museet ikke selv sitter på en fullstendig oppdatert oversikt over sine innkjøp de siste 21 årene, eller har rutiner med egne årsrapporter. Vi har derfor gått museet litt nærmere etter i sømmene. Rapportering ikke bare er en formalitet, men et ansvarsområde og en garanti for å kunne overbringe kunsthistorien videre. Som tillegg tll saken har vi samlet kunstmuseets innkjøp mellom 1997 - 2018 i et eget dokument. Hacking av hjertet

Kritikk av Sara Noelani Müller (03.10.2018 06:49 | Sist endret: 03.10.2018 12:30)

Når vi tenker på begrepet utvinning, er det naturlig å anta at det handler om naturressurser som olje, gass, og mineraler – vi mennesker ser nok ikke først og fremst på oss selv som utvinnbare objekt.

En god start

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (27.09.2018 16:09 | Sist endret: 28.09.2018 17:38)

ArtScene Trondheim foreslås å innlemmes på fast post - med kr. 100 000 i året fra 2019 - av rådmannen i Trondheim kommune, en støtte som kommer på et strategisk godt tidspunkt sett i sammenheng med nasjonale forhold.

En verden i smykker

Kritikk av Eline Bjerkan (26.09.2018 08:11 | Sist endret: 26.09.2018 09:27)

Flere av smykkene har et selvrefleksivt, ironisk eller mismodig uttrykk, som aktivt utfordrer de festlige omstendighetene vi gjerne assosierer med smykker og annen finstas.

Nye uttrykk for Lorck Schive Kunstpris 2019

Nyheter av Eline Bjerkan (20.09.2018 17:56 | Sist endret: 21.09.2018 07:48)

Fredag 21. september offentliggjøres de nominerte til Lorck Schive Kunstpris 2019

Smykker som samtaleåpner – med Jorunn Veiteberg

Intervju av Martin Palmer (20.09.2018 08:20 | Sist endret: 20.09.2018 09:24)

Det er mange mannlige smykkekunstnere. Men det er fremdeles alt for få menn som bærer smykker.

På musikalske premisser. En samtale med Maja S. K. Ratkje

Intervju av Marit Aronsson (17.09.2018 07:49 | Sist endret: 17.09.2018 12:45)

Jeg liker lyder som bringer frem en ambivalens, at du ikke helt vet. Mens musikk som er for insisterende har jeg mindre sans for. Derfor klarer jeg ikke å la verk oppfylle de forventningene som finnes om, for eksempel, minimalistisk musikk. 

Om Trondheim Kunstmuseums innkjøpspolitikk

Intervju av Gustav S. Borgersen (13.09.2018 20:46 | Sist endret: 14.09.2018 12:14)

De siste to årene har Trondheim kunstmuseums samling vokst, blant annet med noen sentrale norske kunstverk av Vanessa Baird og Lotte Konow LundArtScene Trondheim har snakket med Johan Börjesson omkring hans og museets innkjøpspolitikk, samlingens identitet og utfordringer i det å bygge en samling videre.

 

Mellom innsikt og utsikt

Kritikk av Eline Bjerkan (30.08.2018 10:03 | Sist endret: 30.08.2018 11:27)

Rektangulære former som gjentar seg, men som er møysommelig skalert, gir på samme tid en følelse av bevegelse og stillstand. Dette kan minne om de «fryste» øyeblikksbildene til fotopioneren Eadweard Muybridge, hvor han dokumenterer bevegelsene til mennesker og andre dyr gjennom en rekke stillbilder.

Uten forventning! - et intervju med Ingar Dragset

Intervju av Marit Aronsson (14.08.2018 10:18 | Sist endret: 14.08.2018 21:49)

Det er ikke nødvendig at alle skal forstå kunsten på samme måte. Det finnes en tendens i Skandinavia at all kunst skal være for alle, og det tror jeg er veldig farlig, egentlig.