Tekster


Kunstforeningens historie foldes ut

Intervju av Gustav S. Borgersen (25.05.2018 07:03 | Sist endret: 26.05.2018 15:59)

Når Trondhjems Kunstforeningen åpner dørene på søndag er det med ønske om å vise byen noen av de rikholdige og sammenflettede fortellingene huset bærer på. Samtidig har man stort håp om at også publikum kan bidra med å fylle hullene i kunstinstitusjonens egen historie. Gustav S. Borgersen har snakket med kurator Rebeka H. Blikstad og medarbeider Kathrine H. S. Skarsholt om arbeidet bak:   

Om steder, tomhet og tilhørighet

Kritikk av Sara Noelani Müller (24.05.2018 10:14 | Sist endret: 24.05.2018 21:45)

Alvor og refleksjon preger flere av verkene i årets Masterutstilling 2018. Noen av dem kan oppleves introspektiv og innadvendt, uten at de dermed er utilgjengelige. Les Sara N. Müllers kritikk av utstillingen. 

Arbeid, ansvar og økoåndelighet

Kritikk av Martin Palmer (02.05.2018 00:00 | Sist endret: 23.05.2018 21:46)

Mens The Reading approprierer «magi» og tarotlesning i sin fremstilling, unngår den å fremstå som suspekt New Age, tendensiøs åndelighet eller utopisk synseri.

Konseptuelle bokormer

Kritikk av Martin Palmer (30.04.2018 08:10 | Sist endret: 23.05.2018 22:04)

Hiorthøys verk henspiller på hvor gjenkjennelig boken som objekt er, og hvordan selv en serie med treklosser som etterligner bokens form umiddelbart assosieres med en informasjonsbærer som kan konsumeres, og dissonansen som oppstår når «boken» kun eksisterer som objekt.

Grusregisteret

Intervju av Marit Aronsson (15.04.2018 16:24 | Sist endret: 14.06.2018 10:08)

Utstillingen er definitivt opptatt av å sette søkelyset på hvordan vi forvalter ressursene rundt oss, med en miljøpolitisk inngang til dette spørsmålet. Debatten om olje er jo allmenn, men vi har ikke noen debatt om grus, som jo også er en endelig ressurs og samtidig en stor norsk eksportvare.

Glokal logikk

Kritikk av Gustav S. Borgersen (21.03.2018 08:14 | Sist endret: 23.05.2018 22:27)

Med "Jeg hører deg" har kurator Maria Veie Sandvik lyktes i å være lydhør overfor hvilken kontekst utstillingen skal virke innenfor. 

Fotografisk falskhet, videografisk sannhet

Kritikk av Gustav S. Borgersen (15.03.2018 10:12 | Sist endret: 14.06.2018 10:17)

Balansen som ligger i portrettfotografiets praksis, i det fotografiske øyeblikket kan fort komme ut av likevekt. Dette kan skje i form av overstyring fra fotografen, eller en poseringsvilje hos den portretterte som kan slå ut i selvforherligelse.

Jeg skjønner meg gjennom deg

Intervju av Marit Aronsson (08.03.2018 07:59 | Sist endret: 23.05.2018 22:08)

Er det mer ærlig hvis det ikke er redigert? Blir det da nødvendigvis mer interessant for andre? Lotte Konow Lund i samtale med Märit Aronsson i anledning deltagelse på Dropsfabrikken og kommende retrospektiv på Kunsthall Trondheim. 

Første rapport om Museum for kunst og design, Trondheim

Nyheter av Marit K. Lykken Flåtter (04.03.2018 21:55 | Sist endret: 23.05.2018 22:18)

Fredag ble den første rapporten om Museum for kunst og design offentliggjort. I de første tegningene illustreres det hvor bygget kan ligge og hvordan et slikt museum kan påvirke bybildet. 

Ut av den hvite kuben

Kritikk av Eline Bjerkan (26.02.2018 00:00 | Sist endret: 14.06.2018 10:24)

Politisk sett har Darens kunstnerskap dermed noe demokratisk og egalitært ved seg; her bryter man ut av alle føringer og premisser det institusjonaliserte kunstfeltet måtte ha og fyker heller til skogs.