Tekster


Overflatebehandling

Kritikk av Eline Bjerkan (05.07.2018 09:18 | Sist endret: 05.07.2018 10:51)

Assosiasjonene går i retning noe esoterisk, som sjamanistiske ritualer, hvor maskene kan fungere både som utsmykning, forkledning og beskyttelse.

Om minnetap og byutvikling: Stedets aura

Artikkel, Tekstserier av Eline Bjerkan (26.06.2018 09:58 | Sist endret: 26.06.2018 16:17)

Når vi stadig vandrer i sporene til Cicignon og hans barokke gatemønster fra 1681, så er det altså midtbyens historie som åpenbares, og reaktualiseres, langs en historisk og stedsforankret vertikal akse. Hvis vi så kjøper et plagg i en av byens Hennes & Mauritz-butikker, utgjør vi ofte et av de siste ledd i et produksjons- og transportnettverk som trosser lange, horisontale avstander. I denne teksten har Eline Bjerkan satt seg fore å beskrive hva som utgjør byenes "aura" og hvordan globaliseringen stadig bidrar til å forandre den enkelte byens identitet. 

Øvelser i oppmerksomhet

Kritikk av Karianne Ommundsen (21.06.2018 00:00 | Sist endret: 21.06.2018 14:01)

Det som blekner i sola er en overbevisende og overskuddspreget utstilling. Lotte Konow Lund har en konseptuell og svært umiddelbar tilnærming til mediet, noe som særlig kommer til uttrykk i Dagbøker 2014-2016: “jeg er i tegningen, jeg er”.

Det er hvile i godt arbeid

Intervju av Marit Aronsson (19.06.2018 10:59 | Sist endret: 19.06.2018 14:49)

Hvis du tar en verbal diskusjon med for eksempel myndighetspersoner, så vil du hele tiden kunne bli ført rundt problematikken på grunn av retorikk, men med kunsten brukes ikke sånne tilslørende knep; det går rett inn i erkjennelsesenteret! Og følelselivet til folk. 

Den meningsløse dialogens nødvendighet

Kritikk av Gustav S. Borgersen (14.06.2018 06:52 | Sist endret: 14.06.2018 12:43)

En inngangsbillett til Dora García-utstillingen på Trondheim Kunstmuseum, som åpnet 26. mai, gjelder hele sommeren. Etterhvert demrer det for meg hvorfor. Det som først virker som dårlig butikk er en handling av ren nødvendighet.

Er det håp for Nyhavna?

Kommentar av Martin Palmer (06.06.2018 22:57 | Sist endret: 07.06.2018 08:32)

Strandveikaia er et svært godt område for en kulturgate, hvor vi i tillegg til produksjonslokaler og fellesverksteder også ser muligheten for scenevirksomhet, håndverksforretninger, galleri, café og annen utadrettet virksomhet. En slik utvikling vil vitalisere området og gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum. Breisia presenterer sitt alternative forslag Norøstpassasjen under Hendelser på Nyhavna i helgen. 

Kunstforeningens historie foldes ut

Intervju av Gustav S. Borgersen (25.05.2018 07:03 | Sist endret: 26.05.2018 15:59)

Når Trondhjems Kunstforeningen åpner dørene på søndag er det med ønske om å vise byen noen av de rikholdige og sammenflettede fortellingene huset bærer på. Samtidig har man stort håp om at også publikum kan bidra med å fylle hullene i kunstinstitusjonens egen historie. Gustav S. Borgersen har snakket med kurator Rebeka H. Blikstad og medarbeider Kathrine H. S. Skarsholt om arbeidet bak:   

Om steder, tomhet og tilhørighet

Kritikk av Sara Noelani Müller (24.05.2018 10:14 | Sist endret: 24.05.2018 21:45)

Alvor og refleksjon preger flere av verkene i årets Masterutstilling 2018. Noen av dem kan oppleves introspektiv og innadvendt, uten at de dermed er utilgjengelige. Les Sara N. Müllers kritikk av utstillingen. 

Arbeid, ansvar og økoåndelighet

Kritikk av Martin Palmer (02.05.2018 00:00 | Sist endret: 23.05.2018 21:46)

Mens The Reading approprierer «magi» og tarotlesning i sin fremstilling, unngår den å fremstå som suspekt New Age, tendensiøs åndelighet eller utopisk synseri.

Konseptuelle bokormer

Kritikk av Martin Palmer (30.04.2018 08:10 | Sist endret: 23.05.2018 22:04)

Hiorthøys verk henspiller på hvor gjenkjennelig boken som objekt er, og hvordan selv en serie med treklosser som etterligner bokens form umiddelbart assosieres med en informasjonsbærer som kan konsumeres, og dissonansen som oppstår når «boken» kun eksisterer som objekt.