Kommentar


Museets Heblergave inntar korridorene i nye Britannia Hotel

Kommentar av Gustav S. Borgersen (27.03.2019 11:27 | Sist endret: 27.03.2019 13:16)

I april åpner Britannia Hotell etter flere års renovering. I det stille har Trondheim kunstmuseum tenkt økonomisk vinst og plassbesparing i en håndvending; Hebler-gaven har fått påspandert nye rammer og leases ut til Britannia Hotell de neste fem årene. Men hva skjer egentlig med en museumssamlings verdi og betydning når den går fra det offentlige til det private rom?  

Innkjøpskrise

Kommentar av Martin Palmer (14.02.2019 11:30 | Sist endret: 14.02.2019 12:34)

Kun de første to årene etter at innkjøpsordning for samtidskunst ble regionalisert og overdratt til norske museer har det blitt rapportert særskilt for hvordan disse midlene ble anvendt. Så hva er status ti år senere? Brukes midlene til innkjøp av norsk samtidskunst fremdeles?

Et kulturbudsjett i bevegelse

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (06.12.2018 12:00 | Sist endret: 06.12.2018 12:34)

Arbeidet med å skape en politisk bevissthet om det frie feltets betydning for hele kulturfeltet, finner gjenklang. Det politiske flertallet holder døra på gløtt for det visuelle kunstfeltet. Mens opposisjonspartiene Rødt og SV går all in

Ambassadør for kunsten eller utnytting av arbeidskraft?

Kommentar av Gustav S. Borgersen (03.11.2018 13:28 | Sist endret: 03.11.2018 15:06)

Med sin utlysning etter "ambassadører" for samtidskunsten er Kunsthall Trondheim paradoksalt nok med på å demonstrere samtidskunstfeltets faktiske bakside, reelle arbeidsoppgaver uten lønn.

Ingen friske midler til Kunstbyen Trondheim

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (19.10.2018 14:10 | Sist endret: 19.10.2018 16:25)

Til tross for et markant påtrykk fra fagfeltet med påfølgende sterke lovnader fra flere politikere om at det nå er kulturfeltets tur, rokker ikke det ved rådmannen i Trondheim kommune sitt kulturbudsjett. Totalt sett er det ikke foreslått noen økninger i kulturbevilgningene for 2019. Fagmiljøet er bekymret. 

Kunstmuseet: innkjøp, rutiner og rapportering

Kommentar av Gustav S. Borgersen (04.10.2018 15:40 | Sist endret: 06.10.2018 11:09)

Etter høstens intervju med Johan Börjesson, TKM, om museets innkjøpsordning ble AST oppmerksomme på at museet ikke selv sitter på en fullstendig oppdatert oversikt over sine innkjøp de siste 21 årene, eller har rutiner med egne årsrapporter. Vi har derfor gått museet litt nærmere etter i sømmene. Rapportering ikke bare er en formalitet, men et ansvarsområde og en garanti for å kunne overbringe kunsthistorien videre. Som tillegg tll saken har vi samlet kunstmuseets innkjøp mellom 1997 - 2018 i et eget dokument. En god start

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (27.09.2018 16:09 | Sist endret: 28.09.2018 17:38)

ArtScene Trondheim foreslås å innlemmes på fast post - med kr. 100 000 i året fra 2019 - av rådmannen i Trondheim kommune, en støtte som kommer på et strategisk godt tidspunkt sett i sammenheng med nasjonale forhold.

Er det håp for Nyhavna?

Kommentar av Martin Palmer (06.06.2018 22:57 | Sist endret: 07.06.2018 08:32)

Strandveikaia er et svært godt område for en kulturgate, hvor vi i tillegg til produksjonslokaler og fellesverksteder også ser muligheten for scenevirksomhet, håndverksforretninger, galleri, café og annen utadrettet virksomhet. En slik utvikling vil vitalisere området og gjøre kunsten mer tilgjengelig for publikum. Breisia presenterer sitt alternative forslag Norøstpassasjen under Hendelser på Nyhavna i helgen. 

Kunstnerøkonomien - lokale forutsetninger

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (18.01.2018 12:51 | Sist endret: 04.06.2018 15:31)

Det er et opptrappende fokus nasjonalt for å rette opp økonomiske utfordringer i kunstfeltet. Hvordan forholder man seg til disse utviklingstrekkene og en svekket kunstnerøkonomi på lokalt plan? Vi har sett på noen tall og pratet med aktører med lang fartstid som kulturprodusenter om deres erfaringer.

Et utvidet fag i et utvidet felt

Kommentar av Gustav S. Borgersen (27.10.2017 19:54 | Sist endret: 16.06.2018 09:02)

Erfaring fra samtidskunstfeltet bør ikke komme som en påminnelse om at man umiddelbart etter sin master i kunsthistorie behøver etterutdanning for å kunne jobbe innenfor dagens kunstfelt. Gustav S. Borgersen følger opp Jonas Ekebergs krititiske refleksjon om avstanden mellom kunstfeltet og kunsthistoriestudiene ved norske universiteter.