Kommentar


Museet, siden sist

Kommentar av artscenetrondheim (18.02.2014 17:20 | Sist endret: 14.07.2018 22:04)

På bakgrunn av en telefon fra kulturministeren til det administrative ledd i Museene i Sør-Trøndelag, har søkelyset nok en gang sveipet innom Trondheim Kunstmuseum, for så å slå tilbake på kulturministeren, som i første omgang grep til telefonen.

På perrongen

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (05.01.2014 13:32 | Sist endret: 14.07.2018 22:41)

Ved inngangen til 2014 befinner flere av Trondheims stedfaste kunstinstitusjoner seg i en bortimot unik situasjon. Felles for disse små og store, betydelige og mindre betydelige institusjonene er at de er i ulike endringsfaser, og i løpet av de neste årene vil hver av dem kunne vise til å ville materialisere fram noen nye retningsvalg.

Tusen kvadratmeter kunsthall

Kommentar av Gustav S. Borgersen (26.11.2013 15:35 | Sist endret: 14.07.2018 22:55)

I forrige uke kom Helena Holmberg og interimstyret med sin anbefaling for en endelig kunsthall. Valget har falt på den tidligere brannstasjonen i Kongens gate og forslaget ble lagt fram for kulturkomiteen i Trondheim kommune den 26. november.

Mens leken er god

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (23.11.2013 11:29 | Sist endret: 14.07.2018 23:02)

I etterkant av Kyander sin oppsigelse ved TKM har det versert ulike framstillinger i tradisjonelle lokale,- og sosiale media om hvilke utenforliggende årsaker som ha forårsaket avgjørelsen. Det kan være nødvendig å nyansere dette bildet og AST har i den anledning snakket med adm dir i MiST, Suzette Paasche.

Kunstforeningens styre skiftes ut i 2014

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (08.11.2013 09:25 | Sist endret: 08.11.2013 13:23)

– Det nye styret bør ha medlemmer med kunstfaglig bakgrunn, men det kan være vel så viktig for Trondhjems kunstforening nå å ha kompetanse på områder som eiendomsdrift, økonomi, organisasjonsdrift, jus, politikk og næringsliv, for å nevne noen eksempler, sier Jon-Arild Johansen i TKFs valgkomite.

Kunstneren som landbruks- og bistandsarbeider: Forum for kunstnerisk utviklingsarbeid 2013

Kommentar av Hjørdis-Linnea Myhre (02.11.2013 08:44 | Sist endret: 14.07.2018 23:17)

Det semi-offentlige Artistic Research Forum som fant sted i Trondheim 21. til 23. oktober bød på presentasjoner av blant andre Nomeda og Gediminas Urbonas, Geir Tore Holm og Florian Schneider. Bidragsyterne gjorde sitt for å presentere forskning innenfor høyere kunstutdanning, tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.

Innenfor sin egen begrensning

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (15.08.2013 14:07 | Sist endret: 17.08.2013 18:55)

Konstruksjonen 'kvinnelige identiteter' som tematisk utgangspunkt for en utstilling er som velmenende bistandsarbeid å regne, og er omtrent det siste man burde sette seg fore å 'utforske' eller 'bekrefte' i et år hvor man markerer innføringen av allmenn stemmerett i Norge.

(Nye) Trondhjems Kunstforening

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (07.06.2013 14:02 | Sist endret: 10.07.2013 08:00)

I Markus Lanttos kommentar om Trondhjems Kunstforening oppfordrer han styret om å gå. Vararepresentant i styret Anne Kristin Myrseth, fra TBK, bekrefter kontroverser mellom styret og medlemmene.

Potensialet Trondhjems Kunstforening

Kommentar av Markus Lantto (05.06.2013 13:57 | Sist endret: 07.07.2013 12:05)

Ingen fullmaktsordning, förbud mot benkeforslag och att styrets medlemmar ska få sitta på sina poster i all evighet var några av förslagen styret i Trondhjems Kunstforening hade till årsmötet. Ett styre som forøvrigt sitter på övertid enligt föreningens egna statutter.

Uheldig styring av Gråmølna

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (26.04.2013 17:43 | Sist endret: 29.04.2013 13:59)

I april har Trondheim Kunstmuseums direktør Pontus Kyander skrevet kronikker og leserinnlegg i Adresseavisen for å forklare museets forvaltning av Gråmølna. Dette kunne ideelt sett vært unngått.