Kommentar


Kunsthallsatsning, minus satsning

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (05.06.2014 12:59 | Sist endret: 05.06.2014 15:48)

Kulturpolitikerne i fylket sitt vedtak i går om etablering av kunsthall er fortsatt 3 institusjoner for prisen av 1, med regionalt nedslagsfelt som bivirkning.

Tilstandsseminaret 2014

Kommentar av Gustav S. Borgersen (04.06.2014 07:52 | Sist endret: 04.06.2014 11:23)

Visjonen om et striglet og streit møtelokale med fruktfat og kaffekanne ved inngangsdøren, må vike for noe i retning av en unntakstilstandens ramme, hvori det angjeldende masterkull (masterkoordinatoren inkludert) befinner seg et sted mellom opposisjonstrang og oppråddhet.

Tvangsregional proteksjonisme

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (31.05.2014 08:29 | Sist endret: 14.07.2018 17:38)

Fylkesrådmannens innstilling om å trekke seg ut av kunsthallplanene er påfallende navlebeskuende og framstår som den mest regressive evver.

Om uforpliktende utspill

Kommentar av artscenetrondheim (22.02.2014 13:45 | Sist endret: 14.07.2018 21:58)

Uansett hvor ønskelig det kan være for kunstfeltet å få bekreftet sin opplevelse av statlig instrumentalisering på generelt grunnlag, er det på langt nær sikkert, ei heller avklart, at det nettopp er denne telefonen og SMSen som bør stå som beviset på at vi opererer innenfor et kunstfelt med mange faglige og politiske interesser.

Museet, siden sist

Kommentar av artscenetrondheim (18.02.2014 17:20 | Sist endret: 14.07.2018 22:04)

På bakgrunn av en telefon fra kulturministeren til det administrative ledd i Museene i Sør-Trøndelag, har søkelyset nok en gang sveipet innom Trondheim Kunstmuseum, for så å slå tilbake på kulturministeren, som i første omgang grep til telefonen.

På perrongen

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (05.01.2014 13:32 | Sist endret: 14.07.2018 22:41)

Ved inngangen til 2014 befinner flere av Trondheims stedfaste kunstinstitusjoner seg i en bortimot unik situasjon. Felles for disse små og store, betydelige og mindre betydelige institusjonene er at de er i ulike endringsfaser, og i løpet av de neste årene vil hver av dem kunne vise til å ville materialisere fram noen nye retningsvalg.

Tusen kvadratmeter kunsthall

Kommentar av Gustav S. Borgersen (26.11.2013 15:35 | Sist endret: 14.07.2018 22:55)

I forrige uke kom Helena Holmberg og interimstyret med sin anbefaling for en endelig kunsthall. Valget har falt på den tidligere brannstasjonen i Kongens gate og forslaget ble lagt fram for kulturkomiteen i Trondheim kommune den 26. november.

Mens leken er god

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (23.11.2013 11:29 | Sist endret: 14.07.2018 23:02)

I etterkant av Kyander sin oppsigelse ved TKM har det versert ulike framstillinger i tradisjonelle lokale,- og sosiale media om hvilke utenforliggende årsaker som ha forårsaket avgjørelsen. Det kan være nødvendig å nyansere dette bildet og AST har i den anledning snakket med adm dir i MiST, Suzette Paasche.

Kunstforeningens styre skiftes ut i 2014

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (08.11.2013 09:25 | Sist endret: 08.11.2013 13:23)

– Det nye styret bør ha medlemmer med kunstfaglig bakgrunn, men det kan være vel så viktig for Trondhjems kunstforening nå å ha kompetanse på områder som eiendomsdrift, økonomi, organisasjonsdrift, jus, politikk og næringsliv, for å nevne noen eksempler, sier Jon-Arild Johansen i TKFs valgkomite.

Kunstneren som landbruks- og bistandsarbeider: Forum for kunstnerisk utviklingsarbeid 2013

Kommentar av Hjørdis-Linnea Myhre (02.11.2013 08:44 | Sist endret: 14.07.2018 23:17)

Det semi-offentlige Artistic Research Forum som fant sted i Trondheim 21. til 23. oktober bød på presentasjoner av blant andre Nomeda og Gediminas Urbonas, Geir Tore Holm og Florian Schneider. Bidragsyterne gjorde sitt for å presentere forskning innenfor høyere kunstutdanning, tilknyttet Program for kunstnerisk utviklingsarbeid.