Kommentar


Felleskap er ikke det samme som nasjon eller territorium ...

Kommentar av artscenetrondheim (04.08.2012 12:17 | Sist endret: 31.08.2012 13:36)

... sier Trondheim Kunstmuseum ved Pontus Kyander i et forsøk på å forklare egne utspill som har forårsaket diverse debatter i media de siste ukene. I dette innlegget svarer TKM på Joakim Bordas kommentar I skuggan av sig själv publisert på ArtScene Trondheim, 3. august 2012. Kyanders innlegg publiseres uredigert og møtes deretter av en replikk av Joakim Borda.

I skuggan av sig själv

Kommentar av Joakim Borda (03.08.2012 12:13 | Sist endret: 12.09.2012 15:56)

De många spetsade uttalandena i media till trots är det fortfarande oklart vad Trondheim Kunstmuseum vill tillföra konstdebatten med sitt syn på nationella identiteter och symboler.

Propaganda for det gode

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (23.07.2012 16:41 | Sist endret: 12.09.2012 15:56)

Trondheim kunstmuseums bidrag til debatten om nasjonalisme, etnisitet og religion så langt, oppleves å ikke gi rom for nyanseringer eller motforestillinger.

Antiklimaks

Kommentar av Gustav S. Borgersen (05.02.2012 21:21 | Sist endret: 07.02.2012 19:49)

Styret i Trøndelag Senter for Samtidskunst sin lansering av vårens avkortede utstillingsprogram understreker hvilke utfordringer TSSK nå står overfor.

Tenketank for tomme tanker

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (20.01.2012 16:27 | Sist endret: 23.01.2012 13:22)

En nølende start på vårens utstillingsprogram ved Trøndelag senter for samtidskunst, gjør det betimelig å stille spørsmål ved om institusjonen ikke bare mangler resursser, men også retningssans.

Konturen av en kunsthall?

Kommentar av Gustav S. Borgersen (09.01.2012 11:16 | Sist endret: 31.01.2012 12:39)

- 'Brannstasjonen', Dora, Rosendal eller Brattøra? Lokaliseringsspørsmål for framtidig kunsthall kan vise seg å ta stor plass framover, da spørsmål om kunsthall i Trondheim skal avgjøres politisk. 

Potensiell Tæring

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (01.09.2011 11:57 | Sist endret: 12.09.2011 15:52)

KommentarenKultursminke publisert på nettportalen tidligere i sommer, forsøkte å problematisere hvilke konsekvenser det har for kunstfeltet om offentlig støtte fungerer som en direkte 'bestilling av tjenester'. I et politisk landskap som argumenterer ut ifra markedslogiske prinsipper og instrumentalisering tenderer dette å gå på bekostning av kunnskapsproduksjonens egenverdi (kunstfaglig, intellektuell-, men også sosial- eller samfunnsmessig verdi).

Kultursminke

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (08.06.2011 10:18 | Sist endret: 13.10.2013 14:21)

I Adresseavisen fredag 27. mai, kunne man lese følgende utspill: "Trondheim kommunes kulturfond har en pengesekk på 3 millioner, men mangler gode prosjekter."Utspillet er interessant i en tid hvor kommunen har blitt kritisert for å forfordele egne politikerstyrte kunstaktiviteter (slik som kultimathule), og hvor disse oppleves å gå på bekostning av friske midler til bærekraftige, uavhengige og selvorganiserte aktører. 

Utsatt inntil videre

Kommentar av Marit K. Lykken Flåtter (18.05.2011 17:35 | Sist endret: 04.01.2012 22:19)

Samtidig med at fagorganisasjonen Norske Billedkunstnere (NBK) forbereder sitt landsmøte og kunstakademiene i Norge utdanner sine kull med årets masterstudenterunder fredelige rammer, pågår en opprustning av en europeisk student- og 'prekære' arbeidere bevegelse. 

Trondheim kunsthall. Hvems ansvar?

Kommentar av artscenetrondheim (07.04.2011 18:04 | Sist endret: 10.01.2012 12:25)

ArtSceneTrondheim har siden nettportalen så dagens lys i 2009 vært opptatt av utredningen om kunsthall i Trondheim. I tillegg til å åpne for diskusjon om premissene for en kunsthall, tok AST domenenavnet trondheimkunsthall.com som en kommentar til at man opplevde at kultimathule (det offentlige sitt utredningsarbeid om kunsthall i regionen) verken så eller anerkjente samtidskunsten som et eget fagfelt