Leder


Hvordan omsette engasjement og idealisme til rettferdige honorarer?

Leder av Marit K. Lykken Flåtter (02.02.2017 00:00 | Sist endret: 06.07.2018 22:32)

Det er forskjell på å jobbe frivillig for sosialt og humanitært arbeid på den ene siden og det å arbeide for lave honorarer som både opprettholder lønnsforskjeller i samfunnet og styrker etablerte institusjoner på bekostning av egen inntekt på den andre. Det er på tide å kartlegge hvilken del av kunstfeltet som utfører og bestiller mest ubetalt arbeid.

Men, hva betyr det å bli styrt?

Leder, Men, hva betyr det å bli styrt? av Marit K. Lykken Flåtter (28.04.2014 12:44 | Sist endret: 29.04.2014 15:23)

Men, hva betyr det å bli styrt? vil forsøke å se på hvordan ulike styringsformer - små, som store oppbygninger - gjør seg gjeldende i kunst- og kunnskapsproduksjonen i dag. På hvilken måte kan disse gjøres bevisst, manøvreres og påvirkes. 

Direktørens mandat

Leder av Marit K. Lykken Flåtter (29.11.2012 12:21 | Sist endret: 05.12.2012 11:52)

Direktøren ved Trondheim Kunstmuseum kunngjorde sin frustrasjon over nettmagasinet ArtScene Trondheim i Gråmølna forrige helg. Flåtter kommenterer direktørens nye holdning til 'oberoende' aktører.

Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk

Leder, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Marit K. Lykken Flåtter (03.11.2011 13:41 | Sist endret: 16.07.2018 21:52)

ArtSceneTrondheim introduserer 'Postkulturell næring' med teksten Third Wave Privatisation of Cultural Provision in the UK, av den Glasgowbaserte kurator og skribenten Rebecca Gordon-Nesbitt. I teksten blir vi konfrontert med hvordan en blind tiltro til privatisering av kunstens infrastrukturer og en corporate takeover gjennom en neoliberal samfunnspolitisk epoke, har resultert i en ubehagelig kulturell bakrus og finansiell uføresituasjon. 


The Borings Introducing the 90´s er Trondheimkunsthall.com

Leder av Marit K. Lykken Flåtter (06.10.2011 11:53 | Sist endret: 18.10.2011 07:42)

Som et stressless-tilbud til publikumere utaskjærs med cravings for trøndersk kunstscene tilbyr Trondheimkunsthall.com en virtuell utstilling av meme-fantastene The Borings aka Martin Stråhle og David Kumlin. Introducing the 90´s er et bestillingsverk hvor kunstnerne har fått i oppdrag å bruke nettportalen samtidig med at Trondheim på godt og vondt åpner kunstslusene under storsatsningen Trondheim Open

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom III

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Leder av Marit K. Lykken Flåtter (30.03.2011 12:19 | Sist endret: 26.07.2018 17:55)

Tekstserien kunstneriske kompromisser (...) fortsetter med bidrag av Kristine Jærn Pilgaard og Niels Henriksen (DK). Senere i april venter vi et bidrag av teoretiker Simon Harvey, hvor offentlige rom som scape i motsetning til escape, belyses. Harvey har erfaring fra raserte områder som Libanon og Dublin som han i teksten vil gå inn på. AST har også engasjert seniorrådgiver i KORO Dag Wiersholm på bakgrunn av hans mangeårige engasjement og samarbeid med Lars Ramberg, om et lengre intervju dem i mellom.

Alle skal med, alle skal kunne søke!

Leder av artscenetrondheim (02.03.2011 17:41 | Sist endret: 10.01.2012 15:43)

For de av oss som har fulgt og deltatt i farsen kultimathule hittil, best oppsummert i sitatet: «Den obligatoriske veien til et svar som allerede lå i bestillingen» (Flåtter, Billedkunst), med utredningskonsekvenser tidligere beskrevet av ArtSceneTrondheim som «for kompleks i sin vaghet» (Nygård, Adresseavisen) oppleves gapet mellom interessentene fortsatt alvorlig. I siste utgave av tidsskriftet KUNSTforum tar Steffen Wesselvold Holden for seg bakgrunnen for den flerårige kunsthalldiskusjonen i Trondheim.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom II

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Leder av Marit K. Lykken Flåtter (16.01.2011 00:08 | Sist endret: 25.07.2012 13:32)

For en måned siden startet ArtSceneTrondheim (AST) tekstserien Kunstneriske kompromisser... for å løfte fram diskusjonen om premissene for kunst i offentlige rom. Utgangspunktet for serien er å utfordre en konsensus man opplever i offentlige utsmykkingsordninger og se på muligheter for å bryte opp rammene for den politisk velmenende, formålstyrte kunsten.

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom

Kunstneriske kompromisser i offentlige rom, Leder av artscenetrondheim (05.12.2010 17:35 | Sist endret: 25.07.2012 13:55)

Hvis kunst i offentlige rom har en ideologisk politisk avsender med det formål å kontrollere kunstens utrykk og funksjon, hvorfor står kunstnere da i kø for utsmykkingsoppdrag?


ArtSceneTrondheim (AST) starter nå tekstsamlingen Kunstneriske kompromisser i offentlig rom og vil
gjennom den løfte fram diskusjonen om premissene for denne kunstformen. Vi spør: Kan det fortsatt neglisjeres at kunst i offentlige rom avviker i kvalitet og styrke fra kunst i andre visningssituasjoner?

Bærekraftig kunstpolitikk

Leder av Marit K. Lykken Flåtter (17.10.2010 16:14 | Sist endret: 15.11.2011 18:00)

Det er ikke ofte Stein Slettebak Wangen, kulturredaktør i Adresseavisen uttaler seg for å snakke om samtidskunstens kår, men nå kan man med entusiasme registrere at det faktisk har skjedd (se lørdagskommentar, Adresseavisen 2. oktober). Det vitner kanskje om at de siste åras progressive krefter i kunstmiljøet med vilje til å informere om og flytte status quo har fått følger. Og nå sist, når kjendiskunstneren Lars Vilks invitert av ArtSceneTrondheim til å forelese, samtidig torpederer byens kunstselvforståelse er det vanskelig å ikke la seg engasjere, ikke engang for Adresseavisen.