Media Acts


Om Barthes og fotografiet - James Elkins på Media Acts

Artikkel, Media Acts av Gustav S. Borgersen (02.12.2011 09:24 | Sist endret: 22.09.2013 14:22)

Som en av hovedforeleserne på konferansen Media Acts presenterte James Elkins sin bok What Photography Is, som er ment å være et motsvar til La Chambre claire av Roland Barthes. Fremlegget understreker hvordan La Chambre claire utgjør grunnlaget for What Photography Is, men det er problematisk at Elkins’ utsagn avviser premisset for å forstå Barthes.

Om tekst og bilde - Jacques Rancière på Media Acts

Artikkel, Media Acts av Marius Meli (29.11.2011 14:31 | Sist endret: 22.09.2013 14:23)

Konferansen Media Acts samlet en skare av forskere innen medie- og visuell kultur, med en vinkling mot det performative ved mediale og estetiske uttrykk. Sentralt for arrangementet sto Jacques Rancière som selv ikke først og fremst er medieteoretiker, men politisk filosof. I forelesningen What do Images do with Words? presenterte han deler av sin filosofi ved å adressere forholdet mellom språk og bilde.

Virkningsfull vinkling på virkeligheten

Kritikk, Media Acts av Gustav S. Borgersen (16.11.2011 11:04 | Sist endret: 22.09.2013 14:23)

I forbindelse med Media Acts bidro amerikaneren Larry Bogad med sin Tactical Performance Workshop. Innslagets praktiske del var på fordelaktig vis fundert i de teoretiske utleggene og fungerte som en forfriskende avveksling fra den teoretiske Media Acts-konteksten.

Det muliges kunst. Jacques Rancière og distribusjonen av det sanselige

Artikkel, Media Acts av Anders Skare Malvik (13.09.2011 13:11 | Sist endret: 22.09.2013 14:23)

Hvordan skal kunsten kunne være noe annet enn det beståendes medløper, i en samtid hvor – som Slavoj Zizek skriver et sted – det er lettere å forestille seg jordens undergang enn et hvilket som helst alternativ til den avanserte kapitalismens samfunnsorganisering? Og hva skal kunstens såkalt politiske bidrag kunne være uansett? Jacques Rancière forsøker å svare på dette spørsmålet, men dette gjør han ikke ved å belemre kunsten med et politisk imperativ den ikke kan innfri. I stedet prøver han på nytt å tenke gjennom hva det er som utgjør kunstens politikk, og dette filosofiske arbeidet ser ut til å gi stadig flere kunstnere og akademikere ny tro på kunstens politiske dimensjon. I høst kommer Rancière til Trondheim og til konferansen Media Acts ved NTNU.