Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk


Debased in Berlin - Some remarks on art and (cultural) politics

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Astrid Mania (21.05.2012 14:20 | Sist endret: 15.07.2018 22:28)

For PN (Postkulturell Næring) Art, Power, Politics, Astrid Mania reports from Berlin.

Forskjellen mellom kunst og kultur

Intervju, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Per Kristian Nygård (02.04.2012 17:11 | Sist endret: 24.07.2012 08:23)

Det vi gjorde med Teater Terrier var at vi tok for oss en suksessrik friteatergruppe og ødela den – og det oppsto kunst. Jeg angrer ingenting. Med utgangspunkt i teateret Institutet i Malmø reflekterer dramatikeren Ludvig Uhlbors over forskjellen mellom kunst og kultur, og om hvorvidt kunst og suksess egentlig er forenelige størrelser.

 

Kunst, overskridelse og massemedier

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Lars Bang Larsen (21.03.2012 07:04 | Sist endret: 24.07.2012 08:23)

Når billedkunstnere udbytter de underpriviligerede eller producerer ekstremt værdifulde værker, reagerer massemediet med sensationslyst. Overskridelseskunsten klæber til mediesfæren og ved at den samme skandalehistorie køres igen og igen, udmatter medierne sprog, tænkning og kulturel erindring.

Elitism, konst och Norge

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Joakim Borda (31.01.2012 10:53 | Sist endret: 24.07.2012 08:24)

Vad är det som får konstkritiker och företrädare för det politiska och intellektuella etablissemanget att angripa kulturelitism? I Joakim Bordas bidrag til Postkulturell Næring tar han et nødvendig oppgjør med en framtredende antielitistisk argumentasjon som preger norsk kunstoffentlighet.

Den store kulturdepresjonen

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Marit K. Lykken Flåtter (05.12.2011 13:11 | Sist endret: 24.07.2012 08:24)

Definisjonen på et fagfelt som manøvrerer i et politisk landskap hvor kulturnæring fremmes som ideal og benyttes som bevilgningsårsak i kulturpolitikken, kan omtales som Den store kulturdepresjonen. En opptrappende bevissthet om, og reaksjoner mot et politisk og kapitalistisk usunt samspill kan betegnes som en potensiell utvei ut av denne tilstanden.

Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk

Leder, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Marit K. Lykken Flåtter (03.11.2011 13:41 | Sist endret: 16.07.2018 21:52)

ArtSceneTrondheim introduserer 'Postkulturell næring' med teksten Third Wave Privatisation of Cultural Provision in the UK, av den Glasgowbaserte kurator og skribenten Rebecca Gordon-Nesbitt. I teksten blir vi konfrontert med hvordan en blind tiltro til privatisering av kunstens infrastrukturer og en corporate takeover gjennom en neoliberal samfunnspolitisk epoke, har resultert i en ubehagelig kulturell bakrus og finansiell uføresituasjon. 


Third Wave Privatisation of Cultural Provision in the UK

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Rebecca Gordon-Nesbitt (09.10.2011 19:02 | Sist endret: 24.07.2012 08:24)

A few months before the 1979 UK general election, Margaret Thatcher promised the Chairman of the Arts Council that her government would continue to support the arts. But once elected, she cut spending in all areas of public policy, and the cultural field was no exception. Thatcher’s belief was that the obsolete system of arts patronage should not be compensated for solely by the state, and she appointed Norman St John-Stevas as Arts Minister, who argued that the private sector must be looked to for new sources of funding.

Unntakstilstanden, eller kunsten etter demokratiet

Artikkel, Postkulturell næring: Kunst, makt, politikk av Eivind Slettemeås (28.04.2011 19:14 | Sist endret: 26.07.2018 12:50)