Intervju


Fyrer opp under brannstasjonen

Intervju av Eline Bjerkan (12.09.2016 08:39 | Sist endret: 07.07.2018 09:26)

–Vi inntar et rom som ikke eksisterer i dag, sier Helena Holmberg om Kunsthall Trondheim. –Vi kan fokusere hundre prosent på samtidskunst. Eline Bjerkan har vært innom den flunkende nye kunstinstitusjonen.

En hyllest til trøndersk modernisme

Intervju av Eline Bjerkan (08.09.2016 07:52 | Sist endret: 07.07.2018 09:33)

Det er egentlig et litt skummelt og blottleggende grep, ettersom betrakteren får mulighet til å sammenligne mine hommager med de originale maleriene bare ved å bevege seg noen få skritt rundt i lokalet forteller Anders Sletvold Moe om Trøndersk Abstraksjon, som for tiden er å se på Kunstmuseet i Nord-Trøndelag.

Sopsortering i Indien

Intervju av Marit Aronsson (26.08.2016 10:50 | Sist endret: 07.07.2018 19:30)

Disse slumområdene er så gigantiske, men likevel ikke nedtegnet på kartet. De jevnes med jorden regelmessig av myndighetene. Jeg ville fortelle om «vår slum», for vi har alle skyld i dette.

Livet som konstnär: Anne-Helga Henning

Intervju, Tekstserier av Marit Aronsson (24.08.2016 11:27 | Sist endret: 07.07.2018 19:51)

Et kunstprosjekt utenfor kunstinstitusjonen eksisterer så lenge som kunstneren opplever at det er en faglig utforskning med kunstfaglig relevans, som foregår. Idet prosjektet ikke (lenger) har det, blir det noe annet; som terapi, aktiviteter eller estetiske øvelser. Men kunstprosjektet kan ha “avleggere” som kan tas i bruk i hverdagen, på f.eks. et sykehjem.

Livet som konstnär: Gunhild Moe

Intervju, Tekstserier av Marit Aronsson (20.06.2016 10:32 | Sist endret: 07.07.2018 20:08)

Ju längre jag kommer från min egen MFA-examen i 2007, desto fler varianter av konstnärsliv ser jag utveckla sig både hos dem jag gick på kunstakademiet med, och hos andra kollegor jag möter på, skriver Märit Aronsson. I en serie intervjuer går hun her nærmere inn på hva bakgrunnen som kunstner kan ha å si for hvordan man lever sine liv. Første samtalepartner, Gunhild Moe, arbeider med utgangspunkt fra Suldal, og er en av kuratorene for Momentum 2017.

Verkenes tilblivelseshistorie

Intervju av Hjørdis-Linnea Myhre (09.06.2016 11:07 | Sist endret: 07.07.2018 20:18)

Jeg har vært opptatt av å gå gjennom hvilke historiske premisser som lå til grunn for Hannah Ryggens kunstuttrykk – både de formale og de samfunnsmessige. Det innebærer både en diskusjon om forholdet mellom modernisme og folkekunst, og mellom kunst, livsbetingelser og samfunnsforhold. Hjørdis-Linnea Myhre møtte Marit Paasche i anledning utgivelsen Hannah Ryggen. En Fri.

Maler Mount Fuji i Hvittingfoss

Intervju av Eline Bjerkan (08.06.2016 09:09 | Sist endret: 07.07.2018 20:31)

Vi har familier, så det sier seg selv at å fly rundt på tre måneders residencys blir noe komplisert i vår hverdag. & Co. forteller Eline Bjerkan om hvordan Hvittingfoss av helt opplagte årsaker ble deres utvalgte destinasjon.

Social works, shared space

Intervju av Eline Bjerkan (19.05.2016 08:30 | Sist endret: 07.07.2018 21:28)

When you look at a social engaged art work and you know ahead of time what you’re supposed to feel, what the right answer is, it isn’t, to me, the most interesting art.

Illusjonisten

Intervju av Eline Bjerkan (28.03.2016 11:49 | Sist endret: 07.07.2018 22:28)

Jeg har alltid vært opptatt av å knekke de kodene jeg oppdaget i håndverket, for eksempel strikking. Strikkemønster er også moduler. Disse helt enkle strukturene, som når du gjentar eller speilvender blir til enorme variasjoner og rikdom. Jeg legger til rette for betrakteren å oppdage denne rikdommen.

Kunst i offentlige rom 2.0

Intervju av Marit K. Lykken Flåtter (22.03.2016 08:20 | Sist endret: 07.07.2018 22:36)

I samtale med TSSKs styreleder Edith Lundebrekke og daglig leder Randi Martine Brockmann forsøker Marit K. Flåtter her å gå i detalj om hva kunstnersenterets rolle er i utsmykkingssaker og samtidig få innsikt i hvordan stedet stiller seg til debatten og de endringsforslag som er lagt fram. Les Kunst i offentlige rom 2.0