Intervju


Divisions of labour

Intervju av Eline Bjerkan (16.03.2015 10:36 | Sist endret: 11.07.2018 22:21)

The upcoming event 10 working days, where shows, lectures, presentations and exhibitions are held in a rapidly order, one will try and find out what exactly is the role of art and the artist in a post-industrial society. Art Scene Trondheim invited Florian Schneider to elaborate:

Grovarbeid

Intervju av Eline Bjerkan (22.02.2015 09:01 | Sist endret: 11.07.2018 22:50)

For meg avhenger det også litt på dagsformen. Jeg var for eksempel ned og så på hullet i etterkant, og tenkte «tja, det kunne jo vært dypere». Men ellers handlet det mest om å flytte masse fra et sted til et annet.

Mellom aspiken og geleen

Intervju av Eline Bjerkan (18.02.2015 11:39 | Sist endret: 11.07.2018 23:23)

Våre verker har det til felles at de fremtrer som minimale, subtile og poetiske. De innehar både spenning og ro, noe som gjør at arbeidene kan oppleves uhåndgripelige.

Susanne Kathlen Mader: I familie med modernismen

Intervju av Eline Bjerkan (24.01.2015 09:57 | Sist endret: 13.07.2018 20:34)

Jeg ønsker at verkene skal være intenst til stede uten å lage støy; at de utstråler en tilstedeværelse som samtidig er stillferdig og dynamisk. Les Eline Bjerkans intervju med Susanne Kathlen Mader.

Remote Walk

Intervju av Marit Aronsson (13.11.2014 08:18 | Sist endret: 13.07.2018 21:39)

– Walking takes the land back to something experienced as opposed to surveyed for purposes of owning. Doing a remote walk emphasizes the uncertainty because I and the other walker will not have the same experience. It also weakens territoriality.

Freestyleren Dan Perjovschi

Intervju av Gustav S. Borgersen (03.11.2014 10:03 | Sist endret: 13.07.2018 22:32)

Kunsthall Trondheim er for tiden dekorert med Dan Perjovschis ytringsentusiastiske tusjtegninger, slagord og utsagn. Gustav S. Borgersen har utvekslet noen ord med kunstneren.

Instrumentbyggaren som blev konstnär och gav ut en bok

Intervju av Marit Aronsson (20.10.2014 11:47 | Sist endret: 14.07.2018 10:37)

– Jag menar, i konstvärlden skulle jag ju aldrig bli ivägskickad till Oslo tre gånger för olika arrangemang bara för att jag haft en utställning, men det sker när jag gett ut en bok i 1650 exemplar.

Erratic Movements - A Conversation with Geert Lovink

Intervju, Men, hva betyr det å bli styrt? av Martin Palmer (24.09.2014 13:12 | Sist endret: 14.07.2018 14:28)

The problem for social movements today is that they can have a fast growth and reach great strength, but they disappear as fast as they appear. Historically, they have more in common with the mob and social unrest than with activism.

Uberegnelige bevegelser - en samtale med Geert Lovink

Intervju, Men, hva betyr det å bli styrt? av Martin Palmer (24.09.2014 12:03 | Sist endret: 14.07.2018 14:35)

Problemet med de sosiale bevegelsene i dag er at de kan vokse med stor styrke, men forsvinner like raskt som de oppstår. Historisk sett har de mer tilfelles med mobben og urolighet, enn med aktivisme.

Anna Ring og Rus Mesic: Forgjengelige rom

Intervju av Eline Bjerkan (08.09.2014 07:26 | Sist endret: 14.07.2018 15:22)

Når jeg jobber med organiske materialer, får kunsten et preg av å eksistere her og nå, den er ikke vedvarende, men vaskes bort når utstillingen er ferdig.