Tegneutstillingen 2010, Galleri KiT
View Slideshow

Galleri KiT, Kunstakademiet i Trondheim, Innherredsveien 7A
Åpning fredag 19. februar kl 20

Utstillingen er åpen 20. og 21. februar kl 12 - 17

Tegning er noe som de aller fleste kan relatere seg til. Selv den minst billedinteresserte person har hatt en tid under sin oppvekst hvor det ble tegnet mye. Man tegnet det man hadde drømt, var redd for eller bare tenkte på der og da. Noen av oss fortsetter å tegne, andre slutter og noen har tatt tegning opp igjen senere i livet. Det interessante med tegning er at det er så personlig – akkurat som skrivestilen er din måte å tegne på helt din egen. Det handler om å legge igjen et avtrykk.

I kunsten har tegning gjennom historien vært sett på som et redskap for å nærme seg det ferdige kunstverket, men ikke et arbeid i seg selv. Kunstnerens tegninger kalles ofte skisser til tross for at de for seg selv er interessante i sin uttrykksfullhet og kompleksitet. Det er først i det siste århundret at tegning i seg selv har fått en verdi som kunstverk og på 2000-tallet har vi sett at en interesse for tegning har vokset fram. I Oslo har vi for eksempel Tegnebiennalen i regi av Tegneforbundet. I Tyskland har utstillingen «Anonyme Zeichner» sisten 2005 stilt ut tegninger med anonyme opphavsmenn, kjente og ukjente kunstnere, og utstillingen bare vokser og vokser.

Flere gallerier har nå også kunstnere som først og fremst jobber med tegning. En av dem er Ane Graff som vi er veldig glade for å kunne presentere i sammenheng med KiTs tegneutstilling. Fredag 19. februar kl 14 holder hun en forelesning om tegning. Med en mesterlig realistisk strek trenger Graff inn i motivenes natur.


No Comments

Add a comment:

*Required fields
Subscribe to comments RSS Feed