Propaganda - plakatene til Nasjonal Samling 1933 - 1945

Intervju Martin Palmer (01.07.2017 09:20)

Les saken

Den store og den lille kunsten - En samtale med Jan-Lauritz Opstad

Intervju Martin Palmer (22.06.2017 18:05)

Jeg opplevde stadig under studietiden at professorene pratet om «den store kunsten» og «den lille kunsten», hvor kunsthåndverket var synonymt med sistnevnte.(...)

Les saken

Dype røtter

Kritikk Gustav S. Borgersen (19.06.2017 12:21)

Iver Jåks’ i utgangspunktet robuste, forandringsorienterte arbeider spilte en gang rollen som nybrottsverker som perforerte grensen mellom tradisjonelt (kunst(...)

Les saken