Kunstnerøkonomien - lokale forutsetninger

Kommentar Marit K. Lykken Flåtter (18.01.2018 12:51)

Les saken

Om minnetap og byutvikling: Når museene samles og fagfelt fusjoneres

Artikkel artscenetrondheim (05.01.2018 13:54)

ArtScene Trondheim publiserer for tiden Om minnetap og byutvikling. Felles for essayene i denne serien er at de tar utgangspunkt i det UNESCO definerer som(...)

Les saken

Sameksistens i en mørk tid

Kritikk Karianne Ommundsen (17.12.2017 11:02)

Med biologen og cyborg-feministen Donna Haraway som omdreiningspunkt – i en utstilling hvor verkene glir over i hverandre på fikst vis - belyses en grunnleggende(...)

Les saken